SLT0220210200187 设计单位测错高程导致施工进行不.. 处理完毕 2021-02-23
SLT0220201100164 私自开采地下浅水源 处理完毕 2020-11-12
SLT0220201000159 河堤种菜,防汛隐患堪忧 处理完毕 2020-10-29
SLT0220200500100 2018年水资源公报 处理完毕 2020-05-18
SLT0220200500095 水利三类人员调动 处理完毕 2020-05-11
SLT0220200500094 集中式饮用水水源地水质 处理完毕 2020-05-10
SLT0220200400092 水资源数据 处理完毕 2020-04-19